X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجویی

افات بیماریهای زیتون


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 13

 

افات بیماریهای زیتون

1- افات زیتون

1-1- شپشک سیاه زیتون saiaaetiaOleae Bernard

1-1-1- شکل شناسی: بدن شپشک ماده کامل، کروی کمی کشیده طول 5/5 -3 عرض 5/4 -1 بلندی 4-5/2 میلیمتر است. رنگ قهوه متمایل سیاه، کوتیکول پوست پشتی حشره سفت دارای نقش برجسته اشکاری مثل H است.

بدن ماده جوان دارای برامدگی کمتر رنگ خاکی قهوه روشن بوده اغاز تخمریزی کم کم برامدگی پشتی انها بیشتر رنگشان تیره تر شود. تخمها بیضی شکل طول 3/0 میلیمتر رنگ انها ابتدا سفید مرواریدی بوده بعد کم کم نارنجی موقع تفریخ سرخ کم رنگ شود. پشت بدن پوره سن دوم تدریج نقش (H) پدیدار شود.

1-1-2- زیست شناسی: زمستان گذرانی شپشک سیاه باغهای رودبار صورت پوره سن یک سن دو بیشتر پشت برگها کنار رگبرگها صورت گیرد. تعداد تخمهای حشره زیتون رودبار 750-400 عدد شمارش شده است. دوره جنینی بسته درجه حرارت هوا 30-15 روز ممکن طول بکشد ظهور پوره رودبار اواسط مرداد اغاز پایان مهر ماه ادامه دارد. حشره رودبار یک نسل کنار دریای مازندران دو نسل سال دارد.

1-1-3- اهمیت نحوه خسارت: پوره شپشک سیاه سرتاسر سال برگها سر شاخه جوان گاهی شاخه کلفت مشغول فعالیت باشد مکیدن شیره گیاهی موجب ضعیف شدن گیاه کاهش راندمان محصول کیفیت روغن گردیده ترشح عسلک، موجب جذب رشد نمو قارچ فوماژین (دوده) شود. تغذیه افت دوده موجب بروز اختلال فیزیولوژی گیاه ریزش برگها میوه خشک شدن سرشاخه شود. شپشک سیاه عنوان افت قرنطینه داخلی زیتون شناخته شده حال حاضر مهمترین خسارت ایجاد محدودیت تهیه قلمه باغات الوده تامین نهال نیاز مناطق توسعه کاشت زیتون باشد.

1-1-4- کنترل

1- باغهای زیتون بارده جدید الاحداث : بهترین موقع مبارزه زمانی پوره تخم خارج شده باشند صورت سموم فسفره توصیه شده مانند دیازینون گوزاتیون دورسبان همچنین سموم کاربامات مانند سوین استفاده شود. علاوه اواخر پاییز انجام سمپاشی محلول 3-2 درصد روغن ولک سموم توصیه شده علیه پوره زمستان گذران توصیه گردد.

2- باغهای مادری: حذف باغهای مادری الوده افت چرخه قلمه گیری.

3- جایگاه قلمه گیری: علیرغم تهیه قلمه باغهای مادری کنترل شده، انجام ضد عفونی قلمه طریق غوطه ور کردن انها محلول 5/1-1 هزار سموم توصیه شده مدت 5 دقیقه الزامی است.

4- ممنوعیت اکید نقل انتقال نهال اندام الوده زیتون خارج مناطق الوده.

دشمنان طبیعی: تفشد وزشها – بالتوری chrysopa carnea .

شکارگر شپشکهای گیلان – لارواین بالتوری پوره سن اول تغذیه کند.

1-2- پروانه برگخوار (جوانه خوار) زیتون

1-2-1- شکل شناسی: حشره بالغ هنگام استراحت مثلثی شکل، رنگ بدن سفید رنگ پریده، بالها نیمه شفاف رنگ سفید اطلسی ، بالهای جلو حاشیه قهوه دو لکه سیاه رنگ وسط ، تخم بیضی مسطح، سفید مایل زرد، مشبک طول یک عرض 5/0 میلی متر، لاروها اول سفید بعد رشد سبز رنگ شوند. طول لاروها رشد کامل 18-20 میلی متر شفیره قهوه زبر باشد.

1-2-2- زیست شناسی: زیتون، یاسمن، زبان گنجشک برگ نو میزبان افت باشند. بهترین شرایط ظهور جفت گیری حشرات بالغ وجود دمای 5/27 درجه دیده شوند دوره لاروی 15 روز تابستان 23 روز زمستان باشد، زمستان گذرانی حشره صورت لارو بوده (سنین 2 3) درمناطق گرمسیری نیمه گرمسیری فعالتر باشند. افت مناطق حوزه دریای مدیترانه 2-3 نسل سال دارد. شرایط فعلی مبدا علل افزایش جمعیت دوره زیستی توان خسارت زایی مناطق مختلف کشور، اطلاعات کافی وجود ندارد.

1-2-3- خسارت: میزان محصول خسارت اقتصادی مهمی ندارد.

1-2-4- کنترل:

الف – حذف پاجوشها (پاجوشها مهمترین کانون الودگی تشکیل دهند).

ب – انجام مبارزه شیمیایی باغات مادری منظور کنترل افت قبل شروع عملیات قلمه گیری حذف باغهای الوده چرخه قلمه گیری.

ج – استفاده قلمه نهالهای سالم ضدعفونی شده.

د – صورت بروز الودگی نهالستان باغ مادری سمپاشی سوین 85 درصد دز 2-5/1 هزار دیمتوات یک هزار فاصله 15 روز، رفع الودگی.

ز – خودداری انتقال نهالهای الوده مناطق عاری الودگی .

دشمنان طبیعی زنبورهای پارازیت- مگس شکارچی

1-3- کنه گالی زیتون (Nalepa) Aceria oleae

کنه گالی زیتون مناطق گرم خشک فعال تر باشد. لکه گرد برامده میوه سطح زیرین برگ شود مهمترین میزبان پاجوشها باشد. کنه رشد نهالها متوقف حداقل بطئی کرده موجب ریزش برگها شود. انتقال افت عمدتا توسط قلمه نهالهای الوده صورت گیرد.

1-3-1- کنترل:

- تهیه قلمه سالم ضدعفونی شده استفاده زینب مانکوزب دو هزار.

- سمپاشی درختان الوده کنه کشهای اختصاصی مانند بروموپروپیلات (نئورون) دو هزار گوگرد پودر تابل 2-3 هزار.

1-4- پسیل زیتون Euohyllura olivina costa